Overzicht

Thesis inspiration videos

Afgelopen periode heeft het Turing Dispuut geprobeerd haar steentje bij te dragen bij het ondersteunen van de Law & Technology masterstudenten in hun scriptietraject. Samen met de scriptiebegeleiders hebben wij interessante video’s gemaakt waarin mogelijke scriptie-onderwerpen en de beste tips werden besproken.

Wij willen alle begeleiders bedanken voor de interessante gesprekken en wensen alle studenten veel succes met het schrijven van hun masterscriptie!

--------------------------------------------------------------

During the second semester, the Turing Dispuut has attempted to inspire the Law and Technology master students. In cooperation with the thesis supervisors, we have made interesting video’s in which we talked about interesting thesis topics. The supervisors also gave amazing tips about how to write your thesis.

We would like to thank all supervisors for the interesting conversations and wish all students the best luck with writing their thesis!

PwC
background image
Inloggenclose